Ontwerpen en bouwen betekent zoeken naar de juiste balans.
Tussen de wensen en eisen van de opdrachtgever en de
beperkingen die de omringende ruimte stelt. Tussen wat wel en wat niet financieel haalbaar is. Dat betekent discussiëren en keuzes maken. Waarbij H en E architecten al meer dan 50 jaar een creatieve, inspirerende èn kritische sparringpartner is. Met als resultaat de meest uiteenlopende gebouwen waarvan een selectie is te vinden op deze site. Gebouwen in diverse stijlen.

Omdat onze opdrachtgevers nu eenmaal hun eigen visie en smaakopvatting hebben over hun gebouw. En omdat H en E architecten zich niet wil beperken tot één dogmatische visie op architectuur.

Dat houdt de interne discussie ook levend. Gesprekken
over architectuur, over keuzes maken, over de juiste balans
vinden voor onze opdrachtgevers.